Log ind med NemID

Log ind som Kirkenetbruger

Vejledning til login

Det er muligt at logge ind enten med din Kirkenetbruger og det password som du har tilknyttet denne konto. Herudover er det muligt at logge ind med NemID. NemID kan f.eks. benyttes hvis du ikke er kirkenetbruger, eller hvis din Kirkenetbruger er deaktiveret f.eks. ved længere orlov. Muligheden for at logge ind med brugernavn og password er kun tilgængelig for udenlandske kursister.
Login with username and password
Go to Login
Foreign applicants: Please e-mail fuv@km.dk with your name, address and e-mail address, and we will give you a username and password to log on with.